Pinjaman bank & koperasi dipermudah

Semak dan pilih pinjaman peribadi yang terbaik untuk anda. Berkonsep Syariah.
Kadar dari serendah 2.75% atau secepat 2 hari bekerja

Dapatkan pinjaman dengan cepat, mudah dan selamat. Khas untuk penjawat awam

Loan peribadi untuk apa jua tujuan-perniagaan, perumahan, pendidikan, perubatan

Komitmen luar tinggi dan masalah rekod CCRIS dan CTOS layak memohon

Liputan media

Jaminan kami

CEPAT

Ketahui kelayakan segera. Terima pinjaman sepantas 2 hari bekerja**

MUDAH

Cari dan mohon pinjaman yang sesuai untuk anda, bila-bila masa, di mana jua

SELAMAT

Wakil pemasaran sah untuk bank & koperasi yang terkenal dan kukuh di Malaysia

Servis kami 100% percuma. Tiada bayaran pendahuluan diperlukan

Marilah kita membantu anda untuk menyesuaikan dengan pilihan pinjaman terbaik, unik kepada anda.

Pembiayaan berkonsep Syariah

Syarat-syarat permohonan

Rebat tunai eksklusif daripada Direct Lending

Untuk Pembiayaan Peribadi RCE Yayasan yang berkadar 7.99% dan ke-atas sahaja

RM1,500 (BARU!)

RM500 RM1,000

RM500 RM700

RM250 RM500

RM250 RM300

RM100 RM150

≥ RM40,000

RM30,000 – RM39,900

RM20,000 – RM29,900

RM15,000 – RM19,900

RM10,000 – RM14,900

RM5,000 – RM9,900

Rebat Tunai Eksklusif daripada Direct Lending

Untuk Pinjaman Peribadi RCE Yayasan yang berkadar 7.99% dan ke-atas sahaja

RM1,500 (BARU!)

RM500 RM1,000

RM500 RM700

RM500 RM500

RM500 RM300

RM500 RM15

≥ RM40,000

RM30,000 – RM39,900

RM20,000 – RM29,900

RM15,000 – RM19,900

RM10,000 – RM14,900

RM5,000 – RM9,900

Testimoni pelanggan

Apa yang pelanggan katakan tengan servis Direct Lending di Google Business Page dan Facebook

Alami pinjaman bank & koperasi yang lebih baik sekarang

* Tertakluk kepada terma dan syarat. Rebat tunai hanya diberikan oleh Direct Lending setelah mendapat kelulusan dan pembayaran pembiayaan. Kadar keuntungan pembiayaan bermula dari minimum 3.9% p.a. (kadar rata) sehingga maksimum 9.99% p.a. (kadar rata). Tempoh pembiayaan adalah antara 1 hingga 10 tahun. Sebagai ilustrasi, untuk pembiayaan RM10,000, bertempoh 10 tahun pada kadar keuntungan 3.9% p.a., jumlah bayaran semula pada hujung tempoh adalah RM13,900

** Untuk pinjaman RCE Yayasan. Tempoh 2 hari bekerja dikira bermula dari titik masa RCE menerima kesemua dokumen yang relevan daripada anda sehingga titik masa ketika wang pinjaman dimasukkan ke dalam akaun anda. Tempoh 2 hari bekerja hanya suatu jangkaan dan TIDAK dijamin, jika semua syarat berikut di penuhi: Semua dokumen yang dihantar adalah lengkap dan memenuhi syarat, tanpa keperluan dokumen tambahan atau susulan berikutan penyerahan pertama; RCE mesti berjaya menghubungi anda dan majikan anda untuk pengesahan yang diperlukan dalam tempoh 24 jam daripada penerimaan dokumen lengkap anda dan pengesahan tersebut mestilah berjaya; dan Akaun bank yang diberikan untuk pendepositan wang pinjaman haruslah akaun bank Maybank. Dalam semua keadaan yang lain, ia akan mengambil masa lebih daripada 2 hari bekerja.