12 Cara Bijak Refinance Rumah Yang Menguntungkan!
refinance rumah

12 Cara Bijak Refinance Rumah Yang Menguntungkan!

Refinance rumah boleh dapat duit? Mungkin masih ada yang tak tahu rumah yang anda tengah tinggal dan berlindung sekarang sebenarnya mampu membantu untuk jana duit. Duit yang dijana dapat digunakan untuk pelbagai tujuan seperti, renovate rumah lama, pendidikan, melangsaikan hutang dan banyak lagi. Namun, sebab utama pemilik rumah membuat refinancing adalah untuk membuat pinjaman baru dengan kadar faedah yang lebih murah bagi menggantikan pinjaman perumahan sedia ada daripada bank, termasuklah pinjaman perumahan LPPSA yang disediakan untuk kakitangan kerajaan. Jika anda mencari cara refinance rumah yang menguntungkan dan mengurangkan komitmen bulanan, pastikan untuk baca penjelasan di artikel ini sampai habis!

Apa itu Refinance Rumah? 

Refinance adalah terma pinjaman yang dalam Bahasa Melayu bermaksud membiayai semula. Refinance rumah pula merujuk kepada penukaran pinjaman perumahan sedia ada ke pinjaman baharu di bawah syarat dan terma yang berlainan sama ada dari bank yang sama atau berlainan. Selalunya, ramai pemilik rumah mengambil alternatif tersebut kerana boleh mendapatkan terma atau kadar faedah yang lebih baik, atau menurunkan bayaran ansuran bulanan.

Ringkasnya, pinjaman baru akan dibuat bagi membayar hutang pinjaman lama berdasarkan dengan harga nilaian semasa rumah. Pemilik rumah hanya perlu membayar ansuran bulanan bagi pinjaman baru yang dilakukan.

cara refinance rumah
Sumber gambar: Freepik

3 Jenis Refinance Rumah Di Malaysia

1. Refinance Kadar & Terma

Refinance kadar dan terma mengubah kadar faedah yang dikenakan sebelum ini kepada yang lebih baik tanpa mengubah jumlah pinjaman anda.Pakej refinance ini sangat sesuai jika kadar faedah pinjaman perumahan menurun dengan ketara dalam pasaran semasa. Refinance jenis ini akan menjadikan komitmen bulanan menjadi lebih rendah, sekali gus menstabilkan kedudukan kewangan anda.

Sebagai contoh, berlaku perubahan pada Kadar Dasar Semalaman (OPR) di Malaysia yang menyebabkan kadar faedah sedia ada berkurangan atau menjadi lebih rendah. Sekiranya anda pernah mengambil pinjaman rumah sebelum OPR dikurangkan, anda masih perlu membayar kadar lebih tinggi. Oleh itu, jika anda ingin memanfaatkan kadar faedah rendah ini tanpa mengubah jumlah pinjaman anda, anda boleh refinance rumah.

Jika nilai hartanah sedia ada anda bernilai RM500,000, anda boleh berjimat hampir RM10,000 setahun. Dalam erti kata lain, refinancing jenis ini akan bermanfaat sekiranya ada perubahan pada OPR untuk nikmati kadar bayaran bulanan yang lebih rendah.

2. Refinance Balik Tunai (Cash-In)

Anda juga boleh mempertimbangkan jenis refinance ini sekiranya  anda nak bayar sejumlah besar wang kepada prinsipal gadai janji yang anda ada sebelum buat refinance. Ini untuk memastikan kedudukan lebih baik untuk anda merunding kadar faedah lebih rendah dan ansuran bulanan lebih baik dalam pinjaman perumahan baru anda. Dalam erti kata lain, ia sebenarnya menawarkan alternatif yang lebih baik sekiranya anda mempunyai ekuiti kurang dari 20% untuk rumah anda.

3. Pembiayaan Semula Tunai Keluar (Cash-Out)

Refinance keluar tunai adalah yang paling popular di antara ketiga-tiga pakej ini kerana ia menawarkan wang tambahan kepada anda. Asasnya, jika anda sudah mempunyai hartanah, refinance jenis ini membolehkan anda meminjam 90 peratus daripada nilai keseluruhan hartanah semasa anda. Katakan anda membeli hartanah dengan harga RM300,000 sepuluh tahun yang lalu. Hari ini, hartanah tersebut bernilai RM500,000. Margin maksimum pinjaman yang dibenarkan untuk refinance adalah 90% dari RM500,000, iaitu RM180,000.

Anda boleh menggunakan wang ini untuk membeli rumah baru atau mengurangkan faedah tinggi hutang lain. Bahkan anda juga boleh melunaskan baki pinjaman yang ada untuk mengurangkan pembayaran faedah bulanan rumah lama anda. Wang ini boleh digunakan untuk membayar baki pinjaman sedia ada untuk nikmati bayaran bulanan yang lebih rendah. Meskipun begitu, RM180,000 yang diperoleh ini bukanlah percuma, kerana :

 • Sebelum ini, jumlah pinjaman anda adalah 90% daripada hartanah bernilai RM300,000 = RM270,000
 • Berdasarkan penilaian semasa, harta tanah anda bernilai RM500,000.
 • Jadi, sekarang anda telah mengeluarkan pinjaman 90% dari RM500,000 = RM450,000
 • Sekiranya tempoh dan faedah pinjaman anda kekal pada 35 tahun dengan kadar 4.25% setahun, kadar faedah pinjaman lama anda bernilai RM1,236.31 sementara faedah pinjaman baru anda adalah RM2,060.52.
 • Ini bermaksud, anda perlu menanggung penambahan kos sebanyak RM824.21 sebulan;
 • Anda mungkin boleh nikmati lebihan wang untuk digunakan untuk perkara-perkara lain, namun bayaran ansuran bulanan akan meningkat yang mungkin boleh meningkatkan komitmen bulanan anda.

Kelebihan Refinance Rumah

1. Mengurangkan faedah pinjaman rumah

Mengambil kesempatan atas perubahan dalam Kadar Asas (yang mempengaruhi kadar faedah pinjaman rumah), pembiayaan semula adalah cara terbaik untuk mengurangkan ansuran bulanan pinjaman rumah anda sekiranya anda memohon ketika kadar asas menurun atau ketika kadar faedah yang lebih baik ditawarkan oleh bank.

Andaikan kadar faedah tetap pinjaman perumahan anda sebanyak 6.85% setahun. Sebuah bank menawarkan pembiayaan semula dengan kadar faedah semasa sebanyak 4.35% setahun. Melalui pembiayaan semula anda dapat melakukan penjimatan sebanyak 2.5% setahun sepanjang tempoh pinjaman anda. Katakan nilai apartmen anda berharga RM300,000. Dengan perbezaan kadar faedah sebanyak 2.5% itu anda dapat melakukan penjimatan sebanyak RM7,500 setahun atau RM625.00 sebulan.

2. Memanfaatkan pertumbuhan modal hartanah 

Pertumbuhan modal ialah kenaikan nilai aset, termasuk hartanah. Selepas beberapa tahun, anda secara peribadi, boleh memanfaatkan pertumbuhan modal ini dengan cara membuat pembiayaan semula pinjaman perumahan anda sekarang.

Andaikan anda ada baki hutang pinjaman rumah sebanyak RM400,000. Walau bagaimanapaun, penilaian semasa hartanah anda ialah RM500,000. Anda bole refinance rumah pada kadar 90% daripada RM500,000 dan memperoleh pembiayaan RM450,000. Anda boleh gunakan RM400,000 untuk melunaskan pinjaman lama dan simpan baki RM50,000. Keuntungan tunai sebanyak RM50,000 ini boleh digunakan untuk keperluan kewangan yang lain.

3. Melanjutkan tempoh pinjaman

Jika anda mempunyai isu-isu aliran wang bulanan, mengambil pelan pembiayaan semula dengan tempoh pinjaman yang lebih panjang membolehkan anda membayar dengan jumlah wang yang lebih kecil dalam ansuran bulanan, dan meninggalkan lebih banyak baki daripada pendapatan bulanan anda untuk kegunaan peribadi. 

Andaikan anda membuat pinjaman perumahan sebanyak RM400,000 dengan kadar faedah 4.8% setahun selama 35 tahun (jenis pinjaman fleksi, margin pembiayaan 90% dan tempoh berkunci selama 5 tahun), anda mungkin mempunyai bayaran bulanan sebanyak RM1,771.

Katakan selepas membayar selama 10 tahun, anda membuat keputusan untuk membiayai semula jumlah baki pada kadar semasa yang lebih rendah (4.35%) tetapi memanjangkan tempoh untuk jangkamasa yang sama. Dengan andaian baki jumlah pinjaman sedia ada sebanyak RM350,000, bayaran bulanan anda adalah sebanyak RM1,633.

4. Bertukar daripada kadar tetap ke kadar bolehubah dan sebaliknya

Bergantung kepada jenis pakej yang anda pilih, pinjaman rumah anda mungkin menawarkan kadar faedah tetap (di mana faedah adalah tetap sepanjang tempoh pinjaman tidak kira apa jua keadaan pasaran) atau kadar faedah bolehubah (di mana kadar faedah naik atau turun mengikut kadar pasaran). 

Kadar tetap tidak merisaukan anda sepanjang tempoh pinjaman disebabkan cirinya yang sudah dijangka; manakala kadar bolehubah membolehkan anda membayar dengan jumlah wang yang sedikit bagi pinjaman rumah anda bergantung kepada keadaan pasaran yang sesuai. Dengan pembiayaan semula pinjaman rumah, anda berupaya untuk bertukar daripada satu pakej ke pakej lain yang sesuai bagi strategi-strategi kewangan semasa anda.

5. Satukan hutang-hutang anda

Jika anda juga membayar balik beberapa hutang yang berbeza pada masa yang sama, pelan pembiayaan semula membolehkan anda untuk menyatukan kesemuanya ke satu akaun, jadi anda akan menerima satu penyata dan membuat satu bayaran setiap bulan.

Oleh itu, terdapat bank dan koperasi seperti Pinjaman Perumahan Co-opbank Pertama yang menawarkan refinance rumah dengan menyatukan hutang lain seperti hutang kad kredit dan hutang pinjaman peribadi. Hutang-hutang tersebut akan di selesaikan oleh pemberi pinjaman, dan seterusnya anda hanya perlu membayar ansuran pada pinjaman rumah yang anda refinance rumah itu.

6.  Jimat kos projek mengubahsuai rumah

Anda juga mungkin akan mendapat cashback selepas refinance rumah anda. Menggunakan wang tersebut untuk mengubahsuai rumah adalah pelaburan yang cukup baik untuk mana-mana pemilik rumah, kerana ia akan dapat meningkatkan harga pasaran rumah tersebut!

7. Tukar jenis pinjaman Konvensional ke Islamik

Jika sebelum ini anda menggunakan pinjaman berunsurkan pinjaman konvensional, salah satu cara untuk menukar jenis pinjaman perumahan tersebut boleh dilakukan dengan teknik refinance rumah. Antara kelebihan pinjaman islamik berbanding pinjaman konvensional adalah:

 • Kadar keuntungan siling merupakan keuntungan maksimum yang boleh dikenakan di bawah pembiayaan berasaskan jualan. Keuntungan pinjaman adalah berdasarkan kadar BFR (kadar pembiayaan asas) Islamik dan boleh diubah berdasarkan keadaan pasaran ia tidak boleh melebihi kadar keuntungan siling.
 • Keuntungan akan dicaj berdasarkan prinsipal yang belum dijelaskan tanpa melibatkan unsur kompaun. Dengan tiadanya unsur kompaun, jumlah keuntungan yang mesti dibayar untuk pembiayaan adalah jauh lebih rendah berbanding pinjaman konvensional yang menjadikan caj pembayaran lewat juga lebih rendah.

Keburukan Refinance Rumah

1.   Kos yang terlibat untuk refinance

Permohonan refinance rumah juga akan melalui proses yang sama untuk membeli rumah, termasuklah yuran penilaian hartanah atau property valuation. Antara kos lain yang munkgkin akan ditanggung oleh pemilik rumah adalah:

 • Yuran pemprosesan bank
 • Bayaran guaman
 • Duti setem
 • Yuran perjanjian jual beli (SPA)
 • MRTA

Oleh itu, jika kos bayar ini lebih banyak daripada jumlah cashback yang anda akan terima, anda mungkin patut fikirkan semula keputusan untuk meneruskan pembiayaan semula rumah ini.

2.   Bayaran ansuran bulanan makin bertambah sekiranya memendekkan tempoh pinjaman

Ansuran bulanan meningkat kerana disebabkan tempoh pinjaman yang pendek.

Sebagai contoh, anda dapat membuat pinjaman sehingga 35 tahun tetapi disebabkan umur yang semakin meningkat, anda hanya boleh membuat tempoh pinjaman sehingga 30 tahun sahaja. Oleh itu, ansuran bulanan menjadi tinggi.

Walaupun tempoh pinjaman yang lebih pendek merupakan salah satu kebaikan refinance tetapi, sekiranya anda tidak mampu untuk membayar ansuran bulanan yang lebih mahal, ia mungkin akan menjadi beban bulanan yang lebih teruk berbanding pinjaman sebelum ini.

3.   Jumlah pinjaman makin bertambah mengikut harga rumah semasa

Pembiayaan refiance rumah akan mengikut nilaian harga pasaran semasa. Oleh itu, jumlah pinjaman akan lebih meningkat berbanding pinjaman lama. Walaupun anda seronok dengan lebih wang tunai yang anda terima, anda kena ingat lebih tunai itu perlu digunakan untuk tujuan yang sekurangnya dapat menggandakan duit anda atau meningkatkan value rumah tersebut.

4.   Proses permohonan yang lama

Jika anda ingin menggunakan lebihan duit daripada refinance rumah ini pada saat yang terdesak dan segera, mungkin ia bukan pilihan yang sesuai. Memandangkan proses membiayai semula  pinjaman perumahan ini perlu melalui proses yang sama seperti membeli rumah semula, ia pastinya mengambil masa.

Secara anggarannya, tempoh masa yang diperlukan bagi semua proses ini mengambil masa 3 hingga 5 bulan jika tiada sebarang masalah. Sekiranya terdapat masalah lain, ia mungkin akan memakan masa yang lebih lama.

5.   Risiko dikenakan penalti jika pinjaman ada lock in period

Biasanya terdapat tempoh terkunci yang ditetapkan oleh bank untuk mengelakkan peminjam menjual kediaman mereka terlalu cepat sebelum faedah dan bahagian prinsipal dilunaskan. Denda 2% hingga 5% (bergantung kepada bank) akan dikenakan pada jumlah pinjaman bank sekiranya hartanah dijual atau dibiayai semula dalam tempoh terkunci.

Setiap bank suka meletakkan tempoh penalti semasa memberi pinjaman perumahan kepada pelanggan. Ini kerana, mereka ingin memastikan pelanggan tidak akan lari ke bank lain dalam tempoh tertentu. Tempoh lock in period ini selalunya dalam masa 3-5 tahun. Anda perlulah rujuk balik offer letter bank atau menghubungi pegawai bank untuk mengetahui tempoh penalti tamat.

Kos penalti adalah agak tinggi dan kebanyakkan masanya tidak berbaloi untuk dibayar adalah lebih baik anda menunggu sehingga tamat tempoh penalti sebelum anda refinance rumah.Jadi, pastikan anda berhati-hati sebelum meneruskan secara terburu-buru untuk terus pembiayaan semula pinjaman perumahan.

Infografik – Kebaikan Dan Keburukan Refinance Rumah

refinance rumah lpssa
Infografik: Kebaikan & Keburukan Refinance Rumah

Cara Refinance Rumah

refinance rumah
Sumber gambar: Freepik

Bagi anda yang tidak tahu atau masih keliru bagaimana cara untuk membuat refinance rumah, ini panduan untuk anda.

1. Memiliki rumah 

Seeloknya rumah tersebut adalah atas nama anda atau pasangan atau ibu bapa, masih boleh lagi untuk melakukan joint loan. 

2. Semak harga pasaran rumah 

Nlai atau value rumah wajib anda periksa untuk pastikan harga value lebih tinggi daripada jumlah hutang bank. Jikalau sebaliknya, tiada guna untuk anda lakukan refinance rumah.

3. Cetak laporan CCRIS

Sila pastikan CCRIS Report sudah dicetak sebelum mahu buat mana-mana pinjaman pun. Semua hutang-piutang dengan semua bank akan ditunjukkan di dalam CCRIS Report. Bank akan uruskan jika anda susah untuk lakukannya.

Bank baru akan menganalisis latar belakang kewangan anda apabila anda buat pinjaman dengan bank baru untuk refinance rumah. Di dalam sistem semak CCRIS online percuma, mereka akan melihat gaji dan komitmen anda. Mereka akan memastikan anda betul-betul layak untuk membuat pinjaman.

Lagi satu mereka akan lihat jika bayaran bulanan anda cantik ataupun tidak? Adakah terdapat bayaran yang sangkut? Selalunya agak susah sedikit untuk mendapatkan kelulusan jika ada yang sangkut bayar lebih daripada 2 bulan.

4. Semak kelayakan pinjaman perumahan 

Sangat penting untuk tahu sama ada anda masih layak untuk mendapatkan pinjaman sebelum membuat permohonan refinance rumah. Ada pelbagai cara yang boleh dilakukan untuk menyemak kelayakan tersebut dengan menggunakan aplikasi yang ada dalam talian.

Dari situ anda akan mendapat gambaran jelas jika anda boleh membuat pinjaman refinance rumah atau tidak. Salah satu lagi cara, tetapi agak rumit dan mengambil masa sedikit, adalah dengan mendapatkan pertolongan daripada pihak tertentu di bank untuk menyemak kelayakan anda.

Seelok-eloknya serahkan kepada banker. Anda sudah boleh mengetahui berapakah jumlah yang boleh dipinjam dan juga cash tunai yang boleh diperoleh setelah dikira. Selepas itu, boleh anda kira untuk bayar hutang yang sedia ada.

5. Permohonan pinjaman perumahan

Anda sudah boleh memohon pinjaman untuk nak refinance rumah dengan bank apabila sudah lakukan langkah 1 hingga 4, cara cukup mudah. 

Selalunya keputusan boleh diketahui dalam masa 1-2 minggu, namun akan mengambil masa yang lebih lama lagi jika bank memerlukan dokumen yang lebih untuk sokongan permohonan anda.

Sebelum anda menghantar permohonan, ada beberapa perkara yang anda kena ambil tahu:

Titik pulang modal

Cara paling mudah untuk menentukan titik pulang modal pada pembiayaan semula adalah dengan menentukan simpanan bulanan anda dan membahagikannya kepada kos penutupan bayaran (closing costs), yang biasanya merangkumi:

 • Kos penilaian
 • Bayaran laporan kredit
 • Bayaran hakmilik
 • Bayaran perkhidmatan cukai
 • Bayaran asal

Dengan ini, ia boleh dirumuskan sebagai:

Titik pulang modal bulan ke bulan = Kos penutupan bayaran/ Simpanan bulanan

a. Ekuiti rumah (nilai semasa rumah)

Ini berkait rapat dengan tujuan anda untuk memanfaatkan pertumbuhan modal hartanah yang telah kami jelaskan sebelumnya.

b. Insurans rumah

Insurans rumah ialah sejenis insurans hartanah yang melindungi rumah anda dan kandungannya daripada kerugian atau kerosakan. Dengan insurans rumah, anda juga dilindungi dari segi liabiliti terhadap kemalangan di dalam rumah atau ke atas hartanah anda. Refinance rumah selalunya melibatkan pengambilan insurans rumah baharu juga.

c. Tempoh pinjaman perumahan baharu

Pastikan anda membaca dan memahami syarat pinjaman perumahan baharu. Mungkin ada beberapa syarat tersembunyi yang anda abaikan dan akhirnya menelan belanja yang lebih besar daripada manfaat yang ada ingin dapatkan daripadanya.

d. Kadar faedah dan kadar pinjaman

Kunci utama untuk pembiayaan semula adalah kadar faedah yang lebih rendah. Tetapi, anda juga mungkin ingin melihat tempoh pembayaran balik bulanan. Jangka panjang atau jangka pendek, pilih yang paling sesuai untuk anda,  kemudian bandingkan kadar faedah dengan jangka masa pembayaran tersebut untuk menjadikannya praktikal untuk anda.

7. Banding produk pinjaman perumahan

Pada awalnya, pastikan sama ada anda perlukan Pinjman Islamik ataupun Kovensional. Pendapat kami secara peribadi adalah digalakkan untuk buat Pinjaman Islamic sama ada untuk muslim mahupun non-muslim.

8. Semak Lock-in Period

Selalunya lock-in period akan ditawarkan setiap bank loan. Yang paling biasa, dalam masa 3 tahun bank akan lock. Tapi ada juga kes yang bank akan lock sehingga 5 tahun. Lebih seronok lagi jika No Lock-in. Kebiasaannya tiada lock period untuk Pinjaman Islamik.

Lock-in period akan menjadi leceh dan rumit untuk refinance balik ataupun semasa mahu menjual rumah. Kelak terpaksa bayar penalti sebanyak 3% daripada loan amount jika anda dilakukan semasa lock-in period. Lebih membebankan lagi, kemungkinan jumlahnya agak besar dan tidak berbaloi.

9. Tandatangan bank offer letter

Anda boleh turunkan tandatangan anda secepat mungkin sekiranya semua sudah difahami dan boleh menerima segala syarat-syarat bank. Ini kerana masa yang diambil agak panjang untuk menyiapkan proses refinance ini. Mungkin dalam 3-4 bulan juga prosesnya. Lebih lambat anda menandatangani, lebih lambat duit akan diperolehi.

10. Tandatangani bersama peguam

Apabila offer letter sudah ditandatangani, banker akan minta peguam bank untuk mulakan loan dokumen. Peguam bank akan minta anda datang untuk turunkan tandatangan apabila sudah siap.

Dokumen semuanya memang tebal belaka, namun kebanyakannya hanya standard sahaja. Bank tidak akan menukar sekiranya terdapat yang anda tidak puas hati. Jikalau hendak meminjam, anda hanya perlu menurut syarat yang sudah ditetapkan.

Selepas itu, peguam akan selesaikan proses refinance. Tetapi, setiap bulan perlu lakukan susulan (follow up) dengan peguam bank itu. Jangan diam dan tunggu sahaja.

11. Bank valuer buat site visit

Jangan terkejut jika anda mendapat panggilan telefon daripada penilai bank (bank valuer) untuk melihat rumah anda. Mereka ini adalah jurunilai yang diminta bank untuk datang menilai rumah anda.

Jurunilai ini akan datang lihat rumah, ambil gambar rumah bersama berserta kawasan sekeliling. Selalunya hanya 10-15 minit sahaja. Selepas itu, laporan (report) akan dihantar ke bank untuk memastikan harga value rumah.

12. Berapa lama proses refinance rumah?

Bank lama akan terlebih dahulu diselesaikan oleh bank baru apabila buat refinance rumah. Jika terdapat hutang yang belum dilangsaikan lagi. Tetapi akan lebih cepat proses jika tiada hutang. Untuk yang bertanyakan berapa lama proses refinance rumah? Ini jawapannya…. Dalam tempoh 3-5 bulan anda akan memperolehi baki tunai apabila sudah selesai semuanya. Jadi, kena lihat berapa cepat dokumen lama dikeluarkan bank lama.

Refinance rumah LPPSA 

Dari sudut pembelian rumah, pihak Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) menyediakan kemudahan pinjaman perumahan kepada penjawat awam yang layak. Namun, masih terdapat dalam kalangan kakitangan kerajaan belum menggunakan kemudahan pinjaman disediakan oleh LPPSA untuk memiliki kediaman pertama. Jika anda seorang penjawat awam, jangan lepaskan peluang ini untuk mohon!

pejabat LPPSA
Sumber Gambar: YanYon (Google Photo)

Kelebihan Pinjaman Rumah LPPSA

Selain disediakan khusus buat penjawat awam, pinjaman LPPSA juga mempunyai banyak manfaat lain, di antaranya adalah:

 • Kadar pinjaman sehingga 100% dengan kadar faedah yang lebih rendah (4%).
 • Penilaian semakan kelayakan hanya dibuat berdasarkan apa yang tercatat di dalam penyata gaji tanpa mengambil kira sebarang komitmen luar seperti pinjaman bank.
 • Mereka yang berdepan masalah kadar keberhutangan yang tinggi juga masih layak untuk memohon.
 • Layak memohon pembiayaan kedua, dengan syarat baki hutang pembiayaan pertama selesai sepenuhnya. Kelayakan tertakluk kepada ansuran bulanan tidak melebihi 50% daripada gaji pokok semasa.
 • Tempoh pinjaman untuk pinjaman pertama adalah selama 30 tahun, manakala untuk pinjaman kedua adalah selama 25 tahun. Tempoh ini juga bergantung kepada usia peminjam.
 • Pakej perumahan sehingga usia 90 tahun.
 • Faedah atas baki pinjaman mengikut kaedah baki berkurangan bagi setiap bulan. Ini bermakna faedah bagi bulan seterusnya akan berkurangan.
 • Pembiayaan untuk pembelian hartanah oleh adik-beradik dibenarkan.

Cara Refinance Rumah LPPSA

Proses yang lebih kurang sama dengan refinance rumah biasa tetapi anda kena pertimbangkan betul-betul jika ingin refinance rumah LPPSA disebabkan kelebihannya yang banyak berbanding pinjaman perumahan biasa.

Jika anda meneruskan permohonan refinance rumah LPPSA, selepas memproses permohonan anda, bank akan melantik penilai untuk memeriksa rumah anda. Penilai akan menyediakan laporan penilaian yang mengandungi nilai hartanah anda yang sah untuk diserahkan kepada bank.

Kebiasaannya, proses refinance rumah mengambil masa antara 2 hingga 3 bulan. Dalam sesetengah kes, ia boleh mengambil sehingga 6 bulan. Ini kerana bagi hartanah pegangan pajak dengan hak milik strata atau individu, pihak bank perlu memohon kebenaran atau kelulusan daripada pihak berkuasa negeri.

Sebaik sahaja pinjaman anda diluluskan, anda akan menandatangani perjanjian pinjaman bank dengan peguam lantikan bank. Pihak bank kemudian akan menyelesaikan pinjaman LPPSA anda yang sedia ada. Baki nilai tunai akan dimasukkan ke dalam akaun bank anda.

Beza Refinance vs Penyatuan Hutang

Refinancing ialah satu proses pertukaran gadaian dari satu institusi kewangan ke institusi kewangan yang lain. Pinjaman kenderaan dan perumahan merupakan dua jenis bentuk pinjaman yang biasanya dilakukan pembiayaan semula oleh pengguna.

Tempoh maksimum pembiayaan menerusi pinjaman kenderaan yang dibenarkan untuk kenderaan terpakai adalah selama 7 tahun dan bagi kenderaan baru adalah selama 8 tahun bagi pinjaman kerajaan. Manakala terdapat institusi kewangan yang menawarkan pinjaman kenderaan untuk tempoh maksimum sehingga 9 tahun.

Bagi pembiayaan pembelian hartanah kediaman, tempoh maksimum adalah selama 35 tahun.  Tempoh yang lama biasanya ada kaitan dengan caj bayaran faedah yang tinggi di samping risiko lain seperti inflasi dan sebagainya.  Terdapat 3 jenis refinance rumah:

 1. Refinance Kadar & Terma – Pakej refinance ini sangat sesuai jika kadar faedah pinjaman perumahan menurun dengan ketara dalam pasaran semasa.
 2. Refinance Balik Tunai (Cash-In) – Pilihan yang lebih baik jika anda mempunyai ekuiti kurang dari 20% untuk rumah anda
 3. Refinance Keluar Tunai (Cash-Out) – Paling popular di antara ketiga-tiga pakej ini kerana ia menawarkan wang tambahan kepada anda.

Penyatuan hutang juga dikenali sebagai overlap pinjaman peribadi bukannya penghapus hutang atau penyelesaian hutang. Ia adalah satu cara untuk menghimpunkan pelbagai hutang seperti hutang kad kredit, pinjaman peribadi, hutang kereta ,rumah dan lain-lain yang anda ada ke dalam satu pinjaman peribadi baru. Bagi mereka yang mempunyai kadar hutang yang tinggi, tindakan ini bertindak sebagai bantuan penyelesaian hutang. Pemberi pinjaman akan menyatukan kesemua hutang anda ke dalam satu akaun (pinjaman peribadi baru).

Dalam terma yang lebih mudah, anda menggunakan wang dari pinjaman peribadi baru bagi menyelesaikan hutang sedia ada. Untuk memastikan bayaran balik pinjaman bulanan berada dalam had kemampuan anda, kadar faedah bagi pinjaman yang disatukan sekurang-kurangnya mestilah lebih rendah daripada kadar purata pinjaman yang anda ada. Pastikan anda memilih pemberi pinjaman yang menawarkan kadar mampu milik untuk menyatukan hutang seperti, pinjaman bank dan koperasi dengan kadar serendah 2.69% sahaja.

Video: 7 Cara Selesaikan Hutang Rumah Secepat 15 Tahun, Rugi Tak Tahu Ilmu Ni!

Pembiayaan Perumahan Co-opbank Pertama 

Nak ubahsuai rumah? Atau untuk selesaikan hutang mahal? Realisasikan semua impian anda dengan pembiayaan perumahan-i Al-Amali Co-op bank Pertama! Anda boleh memohon pembiayaan perumahan ini yang berkadar rendah untuk menyatukan semua hutang mahal anda. Ini boleh bantu anda kurangkan ansuran bulanan pinjaman dan fokus bayar satu ansuran sahaja. Satukan hutang mahal dan jimat atas kadar keuntungan. Kadar mampu milik serendah 3.75% setahun. Berdasarkan konsep syariah Murabahah Tawarruq.

Artikel ini ditulis oleh Direct Lending – platform pinjaman peribadi bank & koperasi dan pinjaman wang berlesen. Kami boleh bantu anda cari, banding & mohon pinjaman yang paling sesuai dengan anda. Semak kelayakan anda secara percuma & dapatkan kadar pinjaman serendah 2.31% atau secepat 2 hari bekerja.

SHARE ARTIKEL INI
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on twitter

Subscribe Newsletter

* indicates required
tabung_template_dl

FREE

Download template bajet bulanan komprehensif kami secara PERCUMA! 

 

Bajet Bulanan

Template

1 x Planner Bajet Bulanan

1 x Planner Simpanan

Anda akan dapat :

1 x Checklist Kewangan